Đăng tin

Vì hiện nay có rất nhiều bạn yêu cầu đăng tin trên website 100khuyenmai.net

Nên chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng tin miễn phí.

  • Cách đăng tin: Bạn gứi bài viết và hình ảnh có khuyến mãi hoặc mã giảm giá về email: 100khuyenmai@gmail.com
  • Yêu cầu:
    • Phải có khuyến mãi hoặc mã giãm giá.
    • Bài viết rõ ràng, có hình ảnh và địa chỉ cụ thể.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ đăng tin miễn phí trong thời gian tối đa 24h. Trong chuyên mục liên quan đến bài viết của bạn