Cách xem khuyến mãi hay nhận mã giảm giá

Cách xem khuyến mãi hay nhận mã giảm giá tại Website: https://100khuyenmai.net

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 2 dạng:

  1. Tin khuyến mãi.
  2. Mã giảm giá

Nếu bạn cần biết cách xem khuyến mãi hay nhận một mã giảm giá nào đó. Hãy xem phần dưới đây.

Xem khuyến mãi

  1. Nếu là chương trình khuyến mãi thường có màu xanh. Thì bạn chỉ việc bấm vào Xem ngay
  2. Sau đó bạn sẽ được chuyển tới trang khuyến mãi trên một TAB mới

Nhận mã giảm giá

  1. Bạn chỉ cần bấm vào nút COPY MÃ
  2. Trang web giảm giá sẽ được mở ra trong TAB mới.
  3. Mả giảm giá sẽ được lưu trong bộ nhớ Clipboard.
  4. Bạn chỉ việc “Paste” hay bấm “Crtl + V” để dán mã giảm giá
  5. Ví dụ về nơi nhập mã giảm giá của Lazada.vn

Add Comment